ขนาดของป้าย

Posted on: พฤศจิกายน 4, 2014, by :

ภาพ: การถมที่ดินให้สูงขึ้น

ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาที่ว่านี้หมายถึงกรณีที่มีการปรับระดับถนนให้สูงขึ้น การถมที่สร้างบ้านให้สูงขึ้น จะช่วยให้บ้านอยู่ในระดับเดียวกับถนน หรือไม่ต่ำกว่าถนนมากจนเกินไป ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินได้อีกทางหนึ่งด้วย
ป้องกันน้ำท่วม การถมที่ดินช่วยปรับพื้นที่บริเวณบ้านให้สูงขึ้น จึงปลอดภัยจากปัญหาน้ำท่วม
การรีดผ้าและเทปเคมีให้แนบติดกัน
เทปเคมีต้องได้แนวและแนบกับผ้า ต้องไม่มีรอยรั้ง โปร่งพอง จำเป็นต้องทำให้ผ้าและเทปแนบสนิทก่อน
โดยการรีดให้เรียบแนบติดกัน ก่อนส่งต่อขั้นตอนการเย็บหัว (จะต่างจากการเข้าหัวแล้วเย็บหรือใส่เทปไปพร้อมกัน)
ซึ่งมีโอกาสทำให้ผ้าย่น ผ้ารั้งได้ จะมีผลต่อรูปทรงและความสวยงามของผ้าม่านได้

มองไม่เห็นและไม่น่าอ่าน ดังนั้นข้อความแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนบนป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนถือเป็นพ้อยท์ที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน