ข้อมูล

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

อุ้มน้ำได้ดี มีราคาไม่สูงจนเกินไป และหาได้ง่าย
หน้าดิน เป็นดินที่อยู่บริเวณหน้าดินในระดับ 0-0.5 เมตร มีเนื้อดินร่วนพรุน สีดำ และมีแร่ธาตุสูง จึงมีราคาสูงกว่าดินถมที่ประเภทอื่น ๆ เหมาะกับการถมที่สร้างบ้านที่ต้องการปลูกต้นไม้
4. ต้องถมดินสูงแค่ไหน?
การถมที่ดิน

ภาพ: การถมที่ดิน

ระยะความสูงที่จำเป็นก็คือต้องสูงกว่าระดับน้ำในดินเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาในบ้านนอกจากนี้จะต้องมีระยะสูงกว่าถนน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และน้ำท่วมจากถนนเข้ามาในบ้าน โดยส่วนใหญ่มักจะถมดินให้สูงกว่าถนนประมาณ 50-80 เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการทรุดตัว ก็สามารถถมที่ดินให้สูงกว่า 1 เมตรได้เลย อย่างไรก็ตามต้องเผื่อระยะดินหดตัว โดยประเภทดินที่ต่างกันและสภาพอากาศที่หน้างานก็ส่งผลต่อการหดตัวของดินได้ด้วย

5. หากทุบบ้านเก่าต้องเก็บเศษซากให้หมดหรือไม่?
เศษซากจากการทุบอาคาร

ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูล

– ข้อความที่กะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดความจดจำ

ข้อเสียของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

– การนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ

– การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย

– การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

– เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การใช้ทศวรรษและศตวรรษที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

  1. แบบพุทธศักราช

คำว่า ทศวรรษ  และศตวรรษ

อาณาจักรทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ 11-16)               มีศูนย์กลางอยู่ที่