ป้ายขอนแก่น

Posted on: กรกฎาคม 13, 2023, by :

หลักฐานอียิปต์โบราณที่กล่าวถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งน้ำที่สะอาดนั้น มีการกล่าวถึงวิธีการต้มน้ำเพื่อให้ร้อนหรือแม้กระทั่งการนำเอาน้ำไปตากแดดเพื่อให้น้ำได้รับความร้อน ซึ่งชาวอียิปต์คิดว่าวิธีดังกล่าวจะทำให้น้ำสะอาด และปัจจุบันนี้เรายังคงใช้วิธีการทำน้ำให้สะอาดแบบโบราณอยู่คือการต้มน้ำนั่นเอง นอกจากวิธีต้มน้ำแล้วยังมีการเอ่ยถึงการกรองน้ำด้วยการใช้ทรายและกรวด ซึ่งหลักฐานคือภาพวาดที่ค้นพบในสุสานของอียิปต์
และให้บรรยากาศอันชวนจินตนาการได้ว่าใกล้เคียงกับเมืองนอกเมืองนาในฤดูหนาว
ส่วนปัจจุบันเชียงใหม่มีภาพลักษณ์ของเมืองฮิปสเตอร์ แต่ด้วยความต้องการที่จะต้อสู้กับ
ความสกปรกของน้ำเพื่อให้เราได้บริโภคอุปโภคน้ำที่สะอาด

ในช่วงแต่เวลาต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เครื่องกรองน้ำจึงถูกคิด
ค้นขึ้นและได้พัฒนามาเป็นเครื่องกรองน้ำในปัจจุบัน
เป็นจุดปักหมุดอันดับท็อปของคอนเทนต์โรแมนติก หนีกรุงไปปรุงฝัน
หากิจกรรมดี ของกินเด็ด ผ่อนคลายจากการงานในชีวิตประจำวัน ส่วนสายลุยรักสันโดษก็มุ่งสู่พื้นที่ป่า ขึ้นเขา ขึ้นดอย
ซึบซับวิถีท้องถิ่นที่แท้ทรู