โพรงใต้บ้าน

Posted on: ธันวาคม 20, 2014, by :

ได้อีกด้วย นั่นเป็นเพราะว่าหากบุคคลหนึ่งวางแผนที่จะเช่าเป็นระยะเวลานานขึ้นเล็กน้อยเป็นเวลาสามสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น
1. การถมดินก่อนสร้าง ป้องกันโพรงใต้บ้าน
การถมดินนอกจากจะเป็นการยกระดับความสูงของพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วม
วิธีทำ

วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาคูณ 2 เมื่อคำนวณ
เสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างที่คูณ 2 แล้วมาบวกเพิ่มอีก 4 นิ้ว และนำความสูงที่วัดได้มาบวกเพิ่มอีก 16 นิ้ว จากนั้นตัดผ้าตาม
สัดส่วนที่คำนวณไว้
เมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วให้พับขอบผ้า(ด้านสูง)เข้ามา 1 นิ้ว เสร็จแล้วนำเตารีดรีดทับ จากนั้นพับเข้ามาอีกหนึ่งทบแล้วรีบทับอีกหนึ่งครั้ง
หรือการวางท่อระบายน้ำภายในบ้านให้อยู่สูงกว่าถนนแล้ว

ท้องถนนได้ตั้งเป้า  โดยบทแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนที่ดีต้องสามารถมองเห็นได้ชัดชักนำพฤติกรรม

ของผู้รับสารนั้นไปสู่การกระทำตามที่ นักการตลาดต้องการ