ป้ายขอนแก่น

Posted on: กรกฎาคม 13, 2023, by :

ประตูท่าแพประตูประวัติศาสตร์ที่สวยงามของเชียงใหม่ วิธีการกรองนี้ก็ถูกพัฒนาต่อโดยวิศวกรซึ่งเป็นลูก
จ้างของบริษัทเอกชน ผลลัพธ์ที่ได้คือพวกเขาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำจนได้น้ำปะปาที่สะอาดจากแหล่ง
น้ำสาธารณะแห่งแรกในประวัติศาสตร์โลกและได้จัดตั้งขึ้นในกรุงลอนดอน เมื่อ ค.ศ. 1829 โดยริษัท เซลซีวอร์เตอร์เวิร์ค
กําแพงและประตูยังคงไม่บุบสลาย คืนวันอาทิตย์จะมีถนนคนเดิน
ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อขายสินค้า ถ้าทําได้จะกลับมาอีกแน่นอน
ดูรายละเอียด

ในตัวเมืองเชียงใหม่มีความทันสมัย แต่ไม่มีความแออัดวุ่นวายอย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี
ลองขับรถออกจากตัวเมืองไม่นานเท่าไร คุณก็จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของยอดดอยสีเขียวที่ยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์หรือม่อนแจ่ม

เที่ยวเชียงใหม่ เริ่มต้นอย่างไรดี