น่าสนใจ

Posted on: ธันวาคม 20, 2014, by :

และใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

วิธีทำผ้าม่านด้วยตัวเองแบบต่างๆ
ที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน อาทิ
อุปกรณ์

ผ้าที่จะนำมาใช้ทำผ้าม่านตามขนาดที่วัดไว้
ห่วงตาไก่
เทปตาไก่
เทปติดผ้ากุ๊น (iron-on adhesive)
รางม่าน

เป้า *** ยทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

แข่งกับผู้แข่่งขัน โดยบทแผ่นป้ายโฆษณา ร้านป้ายโฆษณา ร้านทำป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับ ผู้บริโภคที่ได้เห็น