ครื่องมือและสถานที่

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

การตัดให้ตรงตามลักษณะของโครงสร้างผ้า ทั้งแนวตั้งและแนวนอน คือส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำ
ให้ม่านได้รูปทรงที่สวยงามถ้าตัดผ้าหนีเส้นด้ายแค่เล็กน้อย จะส่งผลถึงความสวยงามของม่านด้วยเช่นกัน หัวผ้า ชาย-ล่าง
และริมผ้าทั้งซ้าย-ขวา ทุกขั้นตอน ต้องให้ความสำคัญกับทุกลายละเอียด เพื่อความสมบูรณ์แบบของรูปทรงม่าน

อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่
และบางพื้นที่ก็ปล่อยให้ผ่านไปหลายฤดูฝน ปัจจุบันการสร้างบ้านใหม่หากต้องการถมดินแล้วปลูกบ้านเลย จะต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดินเป็นผู้ออกแบบการเตรียมที่ดิน หากถมเอง แล้วตอกเสาเลย เสี่ยงต่อการเกิดดินไหล และบ้านทรุดในอนาคต โดยมีขั้นตอนการคำนวณคร่าวๆ ดังนี้

เก็บตัวอย่างดินไปตรวจสอบเพื่อหาค่าเซ็ตตัวของดิน
คำนวณว่าบ้านทั้งหลังน้ำหนักเท่าไหร่
คำนวณจำนวนเสา และขนาดของเสาที่จะรองรับน้ำหนักของบ้านหรืออาคารได้ทั้งหลัง
ออกแบบวิธีการเตรียมดิน เพื่อเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม
7. ถมดินถือเป็นการต่อเติมที่ต้องแจ้งหน่วยงานไหม?
การถมดินสร้างบ้านต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่

– ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

– มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

– ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดดึงดูดความสนใจได้ดี