ผู้บริโภค

Posted on: พฤศจิกายน 9, 2014, by :

ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ให้แก่ลูกค้าด้วยบริการอันหลากหลายเหนือความประทับใจ
ซึ่งผู้ประกอบการรถเช่าระยะยาวมักจะเป็นรายใหญ่ที่มีจำนวนรถเช่าให้บริการหลายพันคัน ได้แก่ กลุ่มบริษัทลีสซิ่งและกลุ่มที่มี
ความพร้อมทางการเงิน เช่น บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน), บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
แฟลชไดร์ฟ ปากกา กระบอกน้ำ ร่ม powerbank ฯลฯ
ทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึกคุ้มค่าในการซื้อสินค้าของ Brand ที่มีของพรีเมี่ยมแถมมา

3.2 สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพ ( broadcasting media)

เป็นการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนโดยใช้เสียง  ภาพ หรือตัวอักษร  ได้แก่  เสียงตามสาย วิทยุ  และโทรทัศน์ เป็นต้น