การโฆษณาหลายประเภท

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

2.1 รถก็โดยปริยายสารประจำทาง เป็นการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่สามารถครอบคลุมครอบทุกพื้นที่ในการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆได้อย่างกว้างขวาง การติดตั้งป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆสามารถทำได้ทั้งภายในและปัจจัยภายนอกสุดตัวรถได้แก่
2.1.1 ป้ายประกาศที่ติดด้านข้างตัวรถ (Bus Side ) ติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 240 X 50 เซ็นติเมตร
2.1.2 ป้ายประกาศที่ติดด้านหลังตัวรถ (Bus Back) ติดอยู่ด้านหลังของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 45 X 180 เซ็นติเมตร
2.1.3 ป้ายประกาศที่ติดรอบตัวรถ (Bus Body) ทำจากสติกเกอร์ติดอยู่รอบตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศ
2.1.4 ป้ายประกาศที่ติดบนตัวรถทั้งคัน (Bus Vision) ทำจากสติกเกอร์ที่มีความโปร่งแสง ติดอยู่บนตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศรวมทั้งบริเวณกระจกหน้าต่าง
2.1.5 ป้ายประกาศที่ติดอยู่ภายในรถ (Inside card) ติดอยู่บริเวณเหนือขอบหน้าต่างทั้ง 2 ข้าง มีขนาดประมาณ 30 X 50 เซ็นติเมตร
2.1.6 ป้ายประกาศที่ติดหน้ารถ (Bus Face) เป็นสติกเกอร์ติดอยู่บนกระจกหน้ารถก็โดยปริยายสาร
2.1.7 เทปโทรทัศน์หรือวิทยุ (Bus Sound) เป็นการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆในแพทเทินการทำรูปแบบของเทปโทรทัศน์หรือรายการวิทยุบนรถก็โดยปริยายสาร
2.2 รถแท็กซี่และรถสามล้อ การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆบนรถแท็กซี่ อาจติดตั้งกล่องไฟบนหลังคารถหรือมีที่แขวนติดอยู่หลังเบาะผู้ก็โดยปริยายสารด้านหน้าและทำแผ่นพับเสียบไว้ให้ผู้ก็โดยปริยายสารหยิบอ่าน ส่วนรถสามล้อ จะทำเป็นป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆติดอยู่ท้ายรถ
2.3 รถไฟและรถไฟฟ้า ผลเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ไม่มีผู้คนอาศัยและรถวิ่งด้วยความเร็ว จึงไม่นิยมติดป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆปัจจัยภายนอกสุดตัวรถ จะมีเพียงภาพการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆภายในรถ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆบริเวณสถานี ในแพทเทินการทำรูปแบบของแผ่นการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆหรือป้ายประกาศการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆที่มีขาตั้ง เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ ภายในสถานี