เป็นส่วนประกอบที่ความสำคัญ

Posted on: มิถุนายน 17, 2013, by :

ลักษณะใกล้เคียงกับการการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆกลางแจ้ง การเลือกใช้การสื่อความหมายรูปแบบต่างๆควรพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ
11. แพลนท์โอเปอเรเตอร์และตัวแทนปฏิบัติการ หมายถึงอะไร
ตอบ แพลท์โอเปอเรเตอร์ (Plant Operator) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเจ้า
ของสถานที่กับผู้การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ ก็โดยปริยายพิจารณาโครงสร้างของอัตราค่าการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆดังนี้
12. จงอธิบายถึงองค์ประกอบของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่
ตอบ องค์ประกอบของการสื่อความหมายรูปแบบต่างๆการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆนอกสถานที่มีดังนี้1.1 พาดหัว (Headline) เป็นส่วนประกอบที่ความสำคัญเช่นนี้ที่สุดของงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเพราะเป็นส่วนที่นำเสนอแก่นของงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆชิ้นนั้น ด้วยเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความ เสนอแนวความคิดเพียงแนวเดียว ซึ่งมีหลายแพทเทินการทำรูปแบบดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 ก็โดยปริยายเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ ส่วนตัวอักษรที่ใช้ควรมีขนาดใหญ่อาจมีประโยคเดียว บรรทัดเดียวหรือหลายประโยค หลายบรรทัดก็ได้1.2 เป็นเพิ่มข้อความสำคัญๆหลายๆข้อความพิเศษการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ (Body Copy) เป็นส่วนของเนื้อหาหรือส่วนขยายของ
พาดหัว ช่วยย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภค มีเป็นเพิ่มข้อความสำคัญๆหลายๆข้อความพิเศษกระทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายได้
สัดส่วนกับครอบทุกพื้นที่ มักจัดเป็นคอลัมน์ มองเห็นได้ในระยะไกล ความสูงของตัวอักษรและระยะ
ห่างจากผู้ดูควรมีขนาดดังนี้1.3 ภาพประกอบ (Illustration) ภาพที่นำมาใช้ประกอบเรื่องราวเนื้อหาในงานการโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆเพื่อสร้างความน่าสนใจ รับดึงดูดเป็นอธิบายใจและจดจำง่าย ควรใช้ภาพที่จำลองจากของจริงซึ่ง
มองเห็นแล้วเข้าใจได้ทันที มีจุดสนใจเพียงจุดเดียว อาจใช้ภาพถ่ายที่ให้ลักษณะเหมือนจริงมี
ความมองดูสวยงามมาก สร้างความประทับใจได้ดีหรือภาพวาดที่สามารถแสดงจินตนาการทุกอย่างใน
ขณะที่ภาพถ่ายอาจทำไม่ได้1.4 ชื่อผู้การโฆษณาหลายประเภทที่มากมายก่ายกองต่างๆ(Signature) หมายถึง ชื่อสัญลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กรผู้เผยแพร่ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของการโฆษณาหลายประเภทที่มากมาย