รถแห่ ขอนแก่น

Posted on: มิถุนายน 24, 2013, by :

2.1 รถก็โดยปริยายสารประจำทาง เป็นสื่อการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายที่สามารถครอบคลุมครอบทุกพื้นที่ในการการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ

รถแห่ ขอนแก่น

ประเภทอื่นๆมีมากมายได้อย่างกว้างขวาง การติดตั้งป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายสามารถทำได้ทั้งภายในและปัจจัยภายนอกสุดตัวรถได้แก่

2.1.1 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดด้านข้างตัวรถ (Bus Side ) ติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 240 X 50 เซ็นติเมตร

2.1.2 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดด้านหลังตัวรถ (Bus Back) ติดอยู่ด้านหลังของรถก็โดยปริยายสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 45 X 180 เซ็นติเมตร

2.1.3 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดรอบตัวรถ (Bus Body) ทำจากสติกเกอร์ติดอยู่รอบตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศ

2.1.4 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดบนตัวรถทั้งคัน (Bus Vision) ทำจากสติกเกอร์ที่มีความโปร่งแสง ติดอยู่บนตัวรถก็โดยปริยายสารปรับอากาศรวมทั้งบริเวณกระจกหน้าต่าง

2.1.5 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดอยู่ภายในรถ (Inside card) ติดอยู่บริเวณเหนือขอบหน้าต่างทั้ง 2 ข้าง มีขนาดประมาณ 30 X 50 เซ็นติเมตร

2.1.6 ป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมที่ติดหน้ารถ (Bus Face) เป็นสติกเกอร์ติดอยู่บนกระจกหน้ารถก็โดยปริยายสาร

2.1.7 เทปโทรทัศน์หรือวิทยุ (Bus Sound) เป็นการการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายในรูปแบบของเทปโทรทัศน์หรือรายการวิทยุบนรถก็โดยปริยายสาร

2.2 รถแท็กซี่และรถสามล้อ การการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายบนรถแท็กซี่ อาจติดตั้งกล่องไฟบนหลังคารถหรือมีที่แขวนติดอยู่หลังเบาะผู้ก็โดยปริยายสารด้านหน้าและทำแผ่นพับเสียบไว้ให้ผู้ก็โดยปริยายสารหยิบอ่าน ส่วนรถสามล้อ จะทำเป็นป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายติดอยู่ท้ายรถ

2.3 รถไฟและรถไฟฟ้า ผลเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่ไม่มีผู้คนนี้ที่แดอาศัยและรถวิ่งด้วยความเร็ว จึงไม่ความนิยมสูงติดป้ายต้องเป็นประกาศที่สวยงามเหมาะสมการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายปัจจัยภายนอกสุดตัวรถ จะมีเพียงภาพการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายภายในรถ ส่วนใหญ่จะเน้นที่การการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อประเภทอื่นๆมีมากมายบริเวณสถานี ในรูปแบบของแผ่นการโฆษณาชวนเชื่อของสื่อ