หลอดนีออนขนาดใหญ่

Posted on: มิถุนายน 5, 2013, by :

ประกอบด้วยหลอดนีออนขนาดใหญ่ อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เกิดแสง สีสัน และการเคลื่อนไหวของตัวอักษร หรือกราฟฟิกส์ ทำให้เกิดภาพสว่างไสวมองเห็นได้เด่นชัด ทั่วในกลางวันและกลางคืน การจัดทำป้ายประกาศพิเศษนี้จะแพงที่สุด และเรียกร้องความสนได้มากสุดอีกด้วย ตามปกติจะติดตั้งบนอาคารสูง หรือในย่านที่มีการจราจรคับคั่งหรือในเมืองใหญ่ ๆ
ข้อดีของสื่อโฆษณากลางแจ้ง พอสรุปสาระความสำคัญเช่นนี้ได้ ดังนี้
1.สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก รวมทั้งให้ความถี่สูง เพราะข่าวสารโฆษณากลางแจ้ง ตั้งแสดงไว้ตลอด 24 ชั่วโมง และทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อีกด้วย
2.ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์สื่อสูง (flexibility) เกือกจะไม่มีขอบเขตจำกัดในการใช้แสง สี เสียง ขนาด และเทคนิคการสร้างสรรค์เพื่อเรียกร้องความสนใจ
3.สามารถใช้เป็นสื่อประกอบในสื่อประสม (media mix) ได้ดีก็โดยปริยายเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด หรือเพื่อสร้างการจำตราสินค้า หรือเตือนความทรงจำ
4.ป้ายประกาศขนาดใหญ่ สามารถรับดึงดูดเป็นอธิบายความสนใจ และสร้างความประทับใจได้ดีแก่ผู้พบเห็น
ผลเสียของสื่อโฆษณากลางแจ้ง พอจะสรูปสาระความสำคัญเช่นนี้ได้ดังนี้
1.ข่าวสารที่ เผยแพร่ไม่สามารถให้รายละเอียดปลีกย่อยสำเร็จได้มากนักเพราะถูกจำกัดในด้านเนื้อที่ของป้ายประกาศโฆษณา
2.ผู้ขับขี่ยวดยานจะมีช่วงเปิดรับการรับรู้ที่สั้น เพราะรถแล่นผ่านป้ายประกาศโฆษณาอย่างรวดเร็ว ทำให้จับใจความโฆษณาได้ไม่สมบูรณ์
3.ระยะเวลาที่คนจะสนใจข่าวสารในป้ายประกาศโฆษณาไม่นานนัก หลังจากที่ได้ติดตั้งป้ายประกาศโฆษณาระยะหนึ่งแล้ว คนก็จะไม่สนใจโฆษณานั้น และจะรู้สึกเบื่อที่เห็นเป็นข้อความพิเศษนั้นจำเจเป็นประจำ
4.นักวิจารณ์บางท่านเห็นว่าเป็นสิ่งรกหูรกตา และทำลายทัศนียภาพอันมองดูสวยงามมากตามธรรมชาติ ก็โดยปริยายเฉพาะเมื่อขับรถออกไปสู่นอกเมืองตามถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เป็นต้น บางท่านถึงกับเรียกแผ่นป้ายประกาศโฆษณาว่าเป็น “เศษขยะบนเสาไม้” หรือ “litter on a stick”
3.2 สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ (transit หรือ transport advertising) เป็นสื่อโฆษณาที่จัดทำขึ้นเพื่อโฆษณาสินค้า และนำไปติดตั้งภายในหรือปัจจัยภายนอกสุดยวดยานพาหนะ เช่น รถประจำทางรถบรรทุก รถไฟ รถใต้ดิน รถแท็กซี่ เครื่องบิน และเรือเมล์ เป็นต้น รวมทั้งนำไปติดตั้งตามสถานที่ของยานพาหนะอีกด้วย เช่น ป้ายประกาศรถประจำทาง สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง และท่าอากาศยาน เป็นต้น