รูปลักษณ์

Posted on: พฤศจิกายน 9, 2014, by :

แบ่งออกเป็นกลุ่มตลาดรถเช่าระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์กร
การจับลอนม่านจีบ ม่านตาไก่
ปัจจุบัน เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ ไม่นิยมการรีดจีบให้เป็นสันคม แต่จะนิยมการทำลอน ให้ผ้าทิ้งตัวตามธรรมชาติ ในรูปแบบที่เรียลอน
การจัดลอนนิยมทั้งม่านจีบและม่านตาไก่ โดยเฉพาะม่านตาไก่ เกือบร้อยเปอร์เซ็น จะทำเป็นลอน รูปร่างสวย
เป็นธรรมชาติกว่าได้อารมณ์ความอ่อนช้อยนุ่มนวลตามสไตล์อีกรูปแบบ

การจับผ้าที่ชายล่าง ไม่ว่าจะเป็นม่านจีบ ม่านตาไก่ ในระยะเท่าๆกัน ตามความกว้างของผ้าม่าน โดยยึดระยะห่างจากด้านบนเป็นเกณฑ์ จะได้ระยะคลื่นหรือลอนเท่าๆกัน ผ้าม่านจะไม่แข็งเหมือนแบบรีดจีบที่เป็นสันคม แบบลอน เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากกว่าในปัจจุบัน
เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว เกี่ยวกับสุนทรียภาพ( Aesthetic Form) คือความงดงามของรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Representation หรือ Abstract ก็ตาม

  1. ต้องต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเวลายุคสมัย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นความนิยมชั่วคราว
  2. ต้องนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีลอกเลียนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นการย่อหรือขยายได้