ข้อดีของสื่อเฉพาะ

Posted on: พฤศจิกายน 29, 2014, by :
 1. ให้เป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างจำกัด
 2. สื่อเฉพาะ (Specialty Media)
 3. ในเวลาปัจจุบัน เรามีออปชั่นในการออกแบบตกแต่งบ้านใน
  จำนวนมาก เมื่อสมัยก่อนทางโครงการสร้างบ้านจะเป็นคนระบุว่าต้องออกแบบบ้านแบบไหน ตอนซื้อก็ต้องซื้อแบบสำเร็จแล้ว
  ไม่มีการปรับเปลี่ยนการ Model ต้นแบบ แต่แล้วสมัยนี้การออกแบบได้เปลี่ยนเป็นระบบ “ดัดแปลงปรับแต่ง”
  (Customization) เพื่อให้บ้านเหมาะสมยิ่งขึ้นกับความต้องการของเรา

ข้อดีของสื่อเฉพาะ

 1. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ดี
 2. มีความยืดหยุ่นสูง
 3. มีความถี่สูง
 4. ต้นทุนต่ำ

ข้อจำกัดของสื่อเฉพาะ

3. สื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ และความสะดวกของตนเอง ต้อง