สถานการณ์จำลอง

Posted on: พฤศจิกายน 29, 2014, by :

หากบริษัทให้เช่ารถยนต์ขยายไปยังสถานที่ในภูมิภาคหลายแห่งด้วยฝูงบินขนาดใหญ่ ความสะดวกสบายจะกลายเป็นข้อดี
ระบบจองรถเช่าออนไลน์จำนวนมากพึ่งพาศักยภาพในการเพิ่มหรือลดขนาดตามความต้องการของลูกค้า การรับจอง
การจัดเตรียมรถสำหรับการไปรับลูกค้า รับการแจ้งเตือนการตรวจสภาพรถเบื้องต้น การทดสอบความพร้อมใช้งาน
และการดำเนินการอื่น ๆ สามารถทำได้ผ่านระบบจองรถเช่า

สามารถมองเห็นได้ชัดสร้างสถานการณ์จำลอง จำลองประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  1. ในปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน (Authoring Tools)