หนังสือพิมพ์

Posted on: ตุลาคม 5, 2014, by :

หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง  ทันต่อเหตุการณ์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการได้มาก  มีราคาถูก  แต่ให้คุณภาพในการพิมพ์ต่ำและจากการที่อายุของงานแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสั้นจึงต้องลงแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนซ้ำ       ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเลือกแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนทางหนังสือพิมพ์   จึงควรพิจารณาถึงข้อดีและข้อจํากัดดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ไวนิล (Vinyl)

ไวนิล(Vinyl)

ป้ายไวนิล มีประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมการขายบริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ เพื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสินค้าให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย เนื่องจากไวนิลมีความคงทน ทำให้ได้รับความนิยมมากในการทำป้ายไวนิลเพื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน