อยู่ภายใน

Posted on: พฤศจิกายน 9, 2014, by :

ก็จะทำให้เกิดสภาพสุญญากาศอยู่ภายใน แล้วจึงค่อยนำมาปิดผนึก
กระป๋องที่ปิดผนึกแล้ว จะถูกนําไปนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นการใช้ความร้อนสูงเพื่อทำลายจุลินทรีย์ กับแบคทีเรีย
5.ต่อมาจะเป็นการปรับสภาพของน้ำประปาที่ผ่านการกรองจาก ระบบกรองน้ำประปา เรียบร้อยแล้ว มีการปรับสภาพด้วยการใส่สารคลอรีนในอัตราที่เหมาะสมเพื่อกำจัดแบคทีเรีย เชื้อโรค ฯลฯ

6.ฟีดน้ำที่ผ่านการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วสู่ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
โดยลักษณะการบริการของธุรกิจรถเช่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) การให้เช่ารถยนต์ระยะยาว (Long Term Car Rental) เป็นการให้เช่ารถยนต์ที่ทำสัญญาเช่าให้สิทธิลูกค้าใช้
รถยนต์เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อใช้การดำเนินงาน (Operating Lease) ขององค์กร โดยจะเรียกว่าการเช่า
รถระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการเช่ารถยนต์ระยะเวลา 3-5 ปี เป็นการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท
ซึ่งถังเก็บน้ำที่ว่านี้จะเป็นถังน้ำที่สามารถสูบจ่ายน้ำได้เลย เช่น ถังแชมเปญ นั่นเองค่ะ

รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าอย่าง