ไทย

Posted on: ตุลาคม 25, 2014, by :

ให้เช่ารถสามารถได้รับจากการใช้ระบบการจองรถเช่าขั้นสูงและกำหนดเองได้:
ประหยัดเวลาและเงิน

เนื่องจากซอฟต์แวร์จองรถเช่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และ
การตัดผ้าตาม แนวตั้ง,แนวนอน
การตัดริมผ้า
อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่
การเย็บ ริม,หัวม่าน,ชายผ้า
การหาระยะห่าง ม่านจีบ,ม่านตาไก่
การเย็บจีบ จับจีบ และ วิธีเจาะตาไก่
การรีด รีดแบบสันคม และแบบจับลอน
การเก็บงาน ตรวจความเรียบร้อย

ผืนแผ่นดินไทยว่ามีหลายอาณาจักร  เช่น

อาณาจักรทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ 11-16)               มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐม  และบริเวณใกล้เคียง

อาณาจักรละโว้  (พุทธศตวรรษที่ 12-18)                   มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลพบุรี

อาณาจักรลังกาสุกะ  (พุทธศตวรรษที่ 7-14)               มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

อาณาจักรพรลิงค์  (พุทธศตวรรษที่ 13-18)                 มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาจักรโคตรบูรณ์  (พุทธศตวรรษที่ 12-16)             มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนม

อาณาจักรโยนกเชียงแสน  (พุทธศตวรรษที่ 12-19)       มีศูนย์กลางาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

อาณาจักรหริภุญชัย  (พุทธศตวรรษที่ 13-19)              มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูน

ตัวอย่างจากป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม