ไวนิล inkjet

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2019, by :

ป้ายขอนแก่น ไวนิล inkjet

บริษัทไทยโบรองจำกัด อายุงาน 5 ปี  เย็บชุดเด็ก แบรนด์ Absorba

3. บริษัทไทยทาคายาจำกัด อายุงาน13 ปี  เย็บกางเกงยีนส์ แบรนด์ Sweet Camel,LACOSTE

10.12 บริษัทมีห้องตรวจซ่อมมาตรฐาน

โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตและมีห้องปรับเทียบมาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ISO17025 โดยแนบเอกสารพร้อมใบเสนอราคา
10.13 Vertical System Sensitivity : 2 mV/Div ถึง 5 V/Div
10.14 Horizontal System Sweep Time : 2.5 ns/Div ( Zoom Mode ) ถึง 50 s/Div
10.15 Accuracy : 50 ppm
10.16 มีฟังก์ชัน Horizontal zoom
10.17 Digital Memory System ( Sampling Rate )

ทำไมต้องเรียนเย็บจักรอุตสาหกรรม ?

1. ใช้สมัครงานโรงงานที่ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการเย็บผ้า
2. เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเอง เปิดร้านรับเย็บผ้า-ซ่อมแซมผ้า รับจ้างตัดผ้าโหล
3. นำความรู้ที่มี ไปเย็บผ้าของตัวเองและสอนต่อลูกหลานได้

9. มัลติมิเตอร์แบบอัลนาล็อก จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น หรือจากประเทศที่แถบยุโรป
10. เครื่องมือวัดสัญญาณ ดิจิตอลสำหรับงานระบบราง จำนวน 1 ชุด
มีรายละเอียดดังนี้