ตัวเอง

Posted on: ตุลาคม 22, 2013, by :

วิธีทำผ้าม่านด้วยตัวเองแบบต่างๆ
ที่ต้องคำนึงถึงมากมาย ทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน อาทิ
อุปกรณ์

ผ้าที่จะนำมาใช้ทำผ้าม่านตามขนาดที่วัดไว้
ห่วงตาไก่
เทปตาไก่
เทปติดผ้ากุ๊น (iron-on adhesive)
รางม่าน
เตารีด

ลักษณะข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณาโฆษณาของตัวเองโดน เด่น และเป็นที่พูดถึง ควรมีความสร้างสรรค์ ใส่ไอเดียเข้าไปพอสมควร เพียงเท่านี้ก็เพิ่มคุณค่าให้งานโฆษณาของเราเป็นที่น่าจดจำแล้ว

4) รูปภาพเหมาะสมกับข้อความ หลายครั้งที่ร้านลักษณะข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา