ประสิทธิภาพ

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

เมื่อผ้าจากโรงงานทถูกส่งถึงห้องเย็บ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตรวจผ้า ผ้าทุกชิ้น ทั้งหน้าแคบหน้ากว้าง ไม่ว่าจะมาเป็นม้วนหรือ
ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆมา จะถูกนำมากางเพื่อตรวจอย่างละเอียดก่อน ต้องหาร่องรอย หาตำหนิ ความไม่เรียบร้อยของผ้า ซึ่งมีหลายๆอย่าง
หลายสาเหตุ เช่น รอยเปื้อน รอยด่าง ผ้าเป็นรู รอยตำหนิจากากรทอ ด้ายวิ่ง ด้ายดุ้ง เส้นด้ายรั้ง รวมทั้งรอยตำหนิจาการขนส่ง
ต้องถูกตรวจหาทุกครั้งก่อน

ผ้าที่มีตำหนิจะถูกมาร์คจุดนั้นไว้โดยการนำกระดาษกาวมาติดให้รู้ตำแหน่ง เมื่อถึงขั้นตอนการตัด ช่างตัดผ้าตัดผ้าส่วนนั้นออกไป
เพื่อให้ความสมบูรณ์และให้ได้งานคุณภาพมากที่สุด

และบางพื้นที่ก็ปล่อยให้ผ่านไป

นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น และโดดเด่นเห็นชัด แต่ข้อเสียคือค่าแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนก็จะแพงตามไปด้วย

ข้อความ

ข้อความที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงผู้ชมจริงๆ