การลงเสาเข็ม

Posted on: พฤศจิกายน 4, 2014, by :

มักพบต้นกระถินหรือมะขามเทศขึ้นโดยรอบ
บริเวณที่ดินมีความชื้นสูง อ่อนตัว มักพบต้นกก ธูปฤาษี หรือต้นอ้อขึ้นโดยรอบ
2. จำเป็นต้องเจาะสำรวจชั้นดินก่อนถมที่สร้างบ้านหรือไม่?
การลงเสาเข็ม

ภาพ: การลงเสาเข็ม

นอกจากการสำรวจพื้นที่จากบริเวณรอบข้างแล้ว หากที่ที่จะถมดินเพื่อสร้างบ้านเคยเป็นบ่อน้ำ หนอง บึง ไปจนถึงบ่อขยะเก่า
ควรใช้วิธีเจาะสำรวจชั้นดินเสียก่อน เพราะหากเนื้อดินเก่าเป็นดินอ่อน
เข้าหัวม่าน ใส่เทปเคมี
หรือการใส่เทปม่าน ไม่ว่าจะเป็นม่านจีบ ม่านตาไก่ ม่านลอน รวมทั้งม่านกระเช้า เทปเคมี เป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้ผ้าม่านเป็นรูปทรง เทปเคมีเปรียบเหมือนปกคอเสื้อ ที่ต้องแข็งเพื่อเป็นการรักษารูปทรง ให้ความสวยงาม การวางเทปเข้า
กับผ้าต้องสัมพ้นธ์กัน ต้องวางให้แนบกับผ้า ก่อนนำไปเย็บ เป็นการกำหนดหรือการเนา ให้เทปเคมีและผ้าอยูในแนวเท่านั้น

รู้จัก “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน” กันไปเบื้องต้นแล้ว คราวนี้มาดูองค์ประกอบของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนกันต่อว่าในป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน 1 แผ่น ต้องมีส่วนประกอบสำคัญๆ อะไรบ้างที่เราควรนึกถึง

1) ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีหลายรูปแบบ ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่ใช้ทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกัน