ราวม่าน

Posted on: ตุลาคม 25, 2014, by :

มาเริ่มกันเลย…ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ อาคารที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตสิ่งของเพื่อให้เป็นสินค้า โดยใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหรือไม่ก็ตาม
อุปกรณ์

ผ้าที่จะนำมา ทำผ้าม่าน
ราวม่าน
สายวัดหรือไม้บรรทัด
จักรเย็บผ้า
เตารีด

 

เพราะป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระเพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี