ภาพลายเส้น

Posted on: พฤศจิกายน 29, 2014, by :

แบบจบ ราคาจบแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องเขียนแบบเพื่อขออนุญาตราคาเขียนแบบ
จึงได้มุ่งเน้นการจัดการแก้ไขปัญหา จัดการเอกสาร ด้านเอกสารขององค์กรมาอย่างยาวนาน และ ให้ความสำคัญกับด้านงานเอกสาร
ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันก็ได้ความยอมรับจากองค์กร ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย จึงใคร่ขออาสา
ดูและปัญหาด้านเอกสารให้กับองค์กรของท่านอย่างสุดความสามารถ เพราะเราเป็นหนึ่งในธุรกิจ ระบบจัดเก็บเอกสาร
ที่ท่านไว้ใจได้
ก็ขึ้นอยู่กับขนาด
ของโรงงาน ลูกค้าจะชำระเงิน 50% เพื่อให้บริษัทเขียนแบบทางวิศวกรรมเพื่อก่อสร้าง และเมื่อแบบเสร็จแล้ว
ก็ชำระอีก 50% ที่เหลือ ที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้า  ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเรียนไปตามความต้องสามารถมองเห็นได้ชัด