รถแห่โฆษณา

 ป้ายขอนแก่น (16) ป้ายขอนแก่น (15) ป้ายขอนแก่น (14) ป้ายขอนแก่น (13) ป้ายขอนแก่น (12) ป้ายขอนแก่น (11) ป้ายขอนแก่น (10) ป้ายขอนแก่น (9) ป้ายขอนแก่น (8) ป้ายขอนแก่น (7) ป้ายขอนแก่น (6) ป้ายขอนแก่น (5) ป้ายขอนแก่น (4) ป้ายขอนแก่น (3) ป้ายขอนแก่น (2) ป้ายขอนแก่น (1)

รถแห่1

 

รถแห่ขอนแก่น รถแห่โฆษณาขอนแก่น

รถแห่ขอนแก่น รถแห่โฆษณาขอนแก่น บริการรถแห่โฆษณาขอนแก่น เช่ารถแห่โฆษณาขอนแก่น

มืออาชีพในวงการรถแห่โฆษณาขอนแก่น สามารถวิ่งในเขตจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

1. เลือกระยะเวลาการวิ่งได้

 • 4 ชม./วัน
 • 6 ชม./วัน
 • 8 ชม./วัน

2. ป้ายข้างรถแห่ ขนาดมาตรฐาน

 • 120×240 ซม.
 • 180×240 ซม.
 • ออกแบบตาม Concept งาน

3. ผลิตสปอตโฆษณา

 • ทีมงานมืออาชีพ
 • จัดสรรได้หลากหลายรูปแบบตาม Concept งาน

4. โปร่งใสตรวจสอบได้

 • ถ่ายภาพตามจุดสำคัญเพื่อทำรายงานทุกวัน
 • ตรวจสอบและบันทึกเข็มไมล์ทุกวัน
 • เข้า-ออกตามจุดลงบันทึกเวลาทุกวัน

ลูกค้าสามารถกำหนดเส้นทางและจัดสรรเวลาวิ่งรถได้ตามความเหมาะสม