อิสระ

Posted on: พฤศจิกายน 4, 2014, by :

การวางแนวให้เป็นเส้นตรง ยาวตลอดแนวเส้นเดียวครั้งเดียว จะทำให้ผ้าแนบสนิท รอยฝีเข็มเป็นเส้นตรง
ให้แนวดียิ่งขึ้น
หรือมีเศษขยะเดิมอยู่ใต้ดิน เมื่อลงเสาเข็มแล้ว
ความลึกของเสาเข็มอาจตรงกับบริเวณที่มีขยะอยู่ เมื่อเกิดการย่อยสลายอาจทำให้เสาเข็มทรุดตัวได้ ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ต่อโครงสร้างบ้านได้

3. ถมที่ดินต้องใช้ดินจากไหน?
ดินสำหรับถมที่

ภาพ: ดินสำหรับถมที่

ดินที่นำมาถมที่สร้างบ้านส่วนใหญ่มักเป็นดินที่ซื้อจากเจ้าที่อื่น ๆ ที่ต้องการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ขุดสระทำบ่อเลี้ยงปลา
จึงต้องการขายดินเหล่านี้เพื่อไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น โดยดินที่ขุดมาต้องไม่เป็นดินที่ผิดกฎหมาย

หรือทำสื่อโบรชัวร์เฉลี่ยใบละ 2 บาท จำนวน 500,000 แผ่น (ใช้งบ 1,000,000 บาท) จะเห็นได้ว่าในปริมาณเป้าหมายที่เท่ากัน การทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้ายทำจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่มีคุณภาพก็ยิ่งอยู่ได้นาน คุ้มมากขึ้น

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนลงมือทำ “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน”