advertiser

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :
 1. ปากกาสำหรับจุดตำแหน่ง
  เข็มหมุด
  เตารีด
  วิธีทำ

  วัดความกว้างและความสูงของหน้าต่างโดยมีหน่วยเป็นนิ้ว เมื่อวัดเสร็จแล้วให้นำขนาดความกว้างของหน้าต่างมาบวกเพิ่มอีก 3 นิ้ว

  ใช้เตารีดรีดทับโดยกะให้ตะเข็บของหูคล้องอยู่ตรงกลาง
  พลิกผ้าม่านให้เป็นด้านหงายและนำผ้าที่ตัดไว้ขนาดพอดีกับหน้าต่างมาวางทับลงไป
  วัดให้มีระยะห่างจากผ้าม่านด้านบนและล่างด้านละ 5 นิ้ว และห่างจะด้านข้าง 1.5 นิ้ว ใช้เข็มหมุดกลัดให้แน่น
  พับมุมผ้าม่านเข้ามา 1.5 นิ้ว หรือก็คือพับเข้ามาให้เจอกับผ้าที่วางทับอยู่ด้านใน จากนั้นใช้เตารีดรีดทับและ
  ใช้จักรเย็บผ้าเย็บให้เรียบร้อย
  สำหรับด้านล่างของผ้าม่านให้พับขึ้นมา 1 นิ้วและรีดทับ จากนั้นพับขึ้นมาอีกทบหนึ่งโดยมีขนาด 4 นิ้วและรีดทับ
  เย็บขอบด้านล่างของผ้าม่านที่ทบเอาไว้
  สำหรับด้านล่างของผ้าม่านให้พับขึ้นมา 1 นิ้วและรีดทับ จากนั้นพับขึ้นมาอีกทบหนึ่งขนาด 4 นิ้วและรีดทับ

เป็นเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทต่าง ๆ  ตามความต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ของสินค้าที่ต้องการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  นักแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแบ่งสื่อแผ่น