อันดับแรก ถามตัวเองก่อนค่ะว่าลางานได้กี่วัน เพราะเชียงใ […]