แบบรายเดือนเพื่อจุดประสงค์นี้ นอกจากจะไม่ได้รับอนุญาต ย […]